Labsessies

Het Permanent Beta Lab

Bij Permanent Beta kun je jouw organisatievraagstuk helpen oplossen door een multi-expertise denktank: een zwerm friskijkers, dwarsdenkers, creatieven en systeemprikkers. Die verbetering gebeurt op z’n mooist in drie stappen: inspiratie – actie – reflectie. En weer opnieuw, want het is nooit af. Zo ervaar je wat PB in de Praktijk voor je kan betekenen.

Inspiratie

Tijdens het PB festival, een PB-dag of een andere PB-meetup breng je een vraagstuk in. Een denktank van max 20 heel verschillende mensen helpt jouw organisatie aan veel en goede, diepgaande ideeën om jouw vraagstuk aan te pakken. Je keert huiswaarts vol van inspiratie om het vraagstuk onorthodox op te lossen. Ondersteund met volgeschreven flip-overvellen, geeltjes, cartoons, foto’s en/of film.

Actie

En dan kom je in actie. Soms lukt je dat moeiteloos alleen, dankzij de slimme doch eenvoudig uitvoerbare ideeën die je hebt meegekregen. Soms kun je de ondersteuning van één of meer PB-types goed gebruiken. In dat geval maken we hierover graag afspraken hoe en wat.

Reflectie

Op een afgesproken moment zien we elkaar weer: op een PB-dag, het festival, of een kleinschalige PB-meetup. Dan reflecteren we op de acties. Is jouw organisatie daardoor tot grotere hoogte gestegen? Waar ben je tegenaan gelopen? Wat kunnen we nog meer verzinnen om tot nieuwe inspiratie te komen?

Festivalsgewijs veranderen

Hoe mooi kan het zijn: tijdens de PB-feestjes terugblikken en vooruitkijken op hoe jouw organisatie steeds beter wordt. Zo kan jouw organisatie festivalsgewijs veranderen. En als wij dan ook nog kunnen opschrijven of filmen – in een reeks van ‘PB in de praktijk’ – hoe ook jouw organisatie een bewezen betere versie van zichzelf wordt, dan krijg je misschien wel een heus stempel: PB gefestiviceerd.

Ken je, ben je of werk je bij een organisatie die een vraagstuk heeft dat vraagt om een onorthodoxe oplossing? Stuur een e-mail naar info@permanentbeta.nl.

Ben je nieuwsgierig naar de cases van vorig jaar? Scroll dan door naar beneden.

Labsessies 2017

Staatsbosbeheer – Wilderniservaring XXL

Hier in het Hart van Drenthe kun je een natuurervaring hebben vergelijkbaar met andere grote Europese natuurgebieden, je kunt dat zelfs een wilderniservaring noemen. Maar waar dat in de Alpen of in Scandinavië door het indrukwekkende landschap min of meer vanzelf gaat, moet je hier de mensen op weg helpen. Factoren als tijd, stilte, inspanning en eenvoud spelen daarbij een belangrijke rol.

Als boswachter heb ik geregeld kleine groepjes mensen een lange dag en avond mee naar buiten genomen. Ik verliet de gebaande paden, wees de mensen op de sporen die dieren achterlaten, probeerde ze door hun ogen naar de omgeving te laten kijken en hield op mooie plekken een tijdje rust. Als je wat langer op één plek verblijft, als mens opgaat in je omgeving, trekt de natuur vanzelf aan je voorbij. De belangrijkste ervaring daarbij is volgens mij dat verbeelding de werkelijkheid versterkt. Je ziet de dieren die er zijn geweest opeens door het landschap gaan. Zonder uitzondering gaven de deelnemers na afloop aan dat ze een intens gevoel van verbinding hadden gehad met de natuur. Hierdoor wordt een natuurbezoekje ineens een avontuur.

Deze vorm van natuurbeleving met individuele begeleiding is intensief en vrij prijzig.

Vraagstuk: Op welke manier kan Staatsbosbeheer het ‘wildernisgevoel’ opschalen? Zijn er dingen te bedenken waardoor je in kortere tijd datzelfde gevoel bereikt, of met meer mensen tegelijkertijd zonder dat het afbreuk doet aan het gevoel, of meer zelfredzaam (dus zonder de intensieve begeleiding).

Provincie Drenthe – Van regisseur/uitvoerder Naar organisator/facilitator

Het programma Toekomstgerichte Landbouw van de Provincie Drenthe streeft naar het innoveren, moderniseren en verduurzamen van de landbouw- en agribusiness sector waarbij een balans wordt gezocht tussen geld verdienen (profit), een gezonde leefomgeving (planet) en in goede relatie met ondernemers en inwoners van Drenthe (people).

Dit alles vindt plaats in een bepaalde context. In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar de Drenten direct mee te maken hebben. De provincie stelt zich daarbij nog vaak op als uitvoerder, regisseur of regelaar.

In deze context wordt grote waarde gehecht aan de (bottom-up) samenwerking op bedrijfs- en regionaal niveau wat leidt tot een nieuwe verhouding tussen Provincie en belanghebbenden. Van regisseur of regelaar naar organisator en facilitator. Het programma vergt geen nieuw beleid, maar realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf.

Hoe gaaf zou het zijn als de afdeling Plattelandsontwikkeling deze nieuwe rol zodanig gaat vervullen dat de boeren en andere belanghebbenden niet alleen overtuigd raken van het nut en de noodzaak van natuurinclusieve landbouw, maar dat deze partijen het zelf ook zodanig gaan uitdenken en uitwerken dat het voor hen economisch aantrekkelijk wordt?!

Vraagstuk: Op welke concrete, verfrissende en voor een provincie onverwachte wijze kan de Provincie Drenthe dit proces in het licht van hun nieuwe rol als organisator/facilitator op die manier met de belanghebbenden organiseren?

Initiate & Gemeente Utrecht – Inrichten zelflerende simulatie voor Urban professionals

Kun je Nederland opnieuw uitvinden? De manier waarop gemeenten en andere overheden ons bedienen compleet vernieuwen? Ja, maar dan wel stap voor stap, idee voor idee. Dat doen we bij Initiate, het innovatieprogramma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). We inspireren, mobiliseren en verbinden mensen die ons land zorgzamer, socialer, mooier, aangenamer willen maken.

De gemeente Utrecht wil graag aan de slag met die vernieuwing en oud-denken achter haar laten. Daarom wil zij aan de slag met het volgende vraagstuk.

Centrale vraag: Hoe richt je een zelflerende simulatie in die de U-professional ondersteunt?

De gemeente Utrecht bouwt aan een sociaal vitale stad op een vernieuwende manier waarbij inhoud altijd leidend is en de professionals ruimte hebben om te doen wat nodig is. De beleidsadviseurs zijn opgeleid tot Urban professionals. Zij willen zich graag blijven ontwikkelen op een aantrekkelijke manier. Kunnen we een simulatie inrichten? Hoe benutten we daarbij vernieuwende technologieën? En hoe kunnen we de feedback van de community benutten om er een zelflerende en daarmee meer duurzame simulatie van te maken.

De Politie

De Politie vindt dat ‘misdaad niet mag lonen’ en probeert zoveel mogelijk crimineel geld af te pakken. Daar hebben ze verschillende werkwijzen voor ontwikkeld en wordt voortdurend aan nieuwe ideeën gewerkt om meer crimineel geld af te pakken. Ondertussen zit de criminaliteit ook niet stil en wordt de wijze waarop crimineel vermogen verborgen wordt voortdurend aan de successen van politie en justitie aangepast. In deze wedloop wil de Politie vandaag jouw denkkracht aanwenden om uit de eigen de systeemwereld van de politie en haar ‘usual partners’ te stappen en op zoek te gaan naar vernieuwende inzichten, werkwijzen en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie over deze case wordt tijdens de labsessie verstrekt.